Stichting VluchtelingKinderen
info@vluchtelingkinderen.nl

Home 

 

Stichting Vluchtelingkinderen stelt asielzoekers-en vluchtelingkinderen (18+) uit onze regio in staat te leren of studeren als er voor hen geen studiefinanciering voorhanden is. De financiële bijdrage aan studies en stages worden betaald vanuit de opbrengsten in de Eurowinkel. In de Eurowinkel biedt de stichting kleding, boeken, video's en CD's aan. Geïnteresseerden betalen meestal € 1 per kledingstuk, boek of CD die ze mee willen nemen en doneren zodoende geld aan onze stichting. De goederen zelf worden ook gedoneerd, vaak door inwoners uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wij zijn alle donateurs hiervoor zeer dankbaar. Door het werken in de Eurowinkel doen 20 vluchtelingen leer- en werkervaring op. Ze krijgen hierbij vaak ondersteuning van één van de taalcoaches die aan onze stichting verbonden is. De Eurowinkel is gevestigd in het oude gemeentehuis op de Bossstraat 1 in Driebergen.

De Stichting is voor de gemeente Zeist de uitvoerder van de bed, bad en broodregeling voor zo'n 10 vluchtelingen. Ook zorgt zij ervoor dat asielzoekers uit onze regio Utrechtse Heuvelrug (AZC Leersum, Overberg en Zeist) een kleine bijdrage krijgen in de kosten voor gezinshereniging (kosten om van huis naar de ambassade te komen). Klik hier als u onze video over onze winkel zien.

Ook losse donaties zijn van harte welkom op:  

NL85RABO 0129 8604 76

t.n.v. Stichting VluchtelingKinderen Driebergen

 


Alle werkzaamheden in de Eurowinkel vinden op basis van vrijwilligheid plaats. Er is sinds april 2016 een professional aanwezig om het leer- en werkbedrijf klaar te helpen stomen voor de toekomst. We werken nauw samen met Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug (taalcoaching Utrechtse Heuvelrug), Kwintes (project Inloop) en de Regonale Sociale dienst (project De verleiding) in ons pand. 

We verdienen ons geld helemaal zelf en we ontvangen tot op heden geen subsidie. Dit zal wellicht veranderen als we medio 2017 huur moeten gaan betalen voor ons pand. Per 1 juli 2017 moeten we namelijk nieuwe huisvesting hebben gevonden. Gelukkig helpt de gemeente Utrechtse Heuvelrug ons tijdens deze zoektocht. Ook kunnen we rekenen op de sympathie en hulp hierbij van onze lokale bevolking. Door onze inspanningen kunnen we jaarlijks 30 asielzoekers- en vluchtelingkinderen laten studeren. Zij hoeven hun dagen niet meer onbenut en in grote verveling op een asielzoekerscentrum door te brengen. Ook hebben we een groot aantal gezinsherenigingen kunnen realiseren en hebben we een groot aantal vluchtelingen financieel ondersteund bij een herhaalde asielaanvraag (HASA) die in zeer veel gevallen succesvol is verlopen. 

Het spreekuur op vrijdagmiddag wordt door vluchtelingen uit de regio goed bezocht.

 

 

Wij zijn van mening dat jonge mensen, ook als zij geen verblijfsvergunning krijgen, recht hebben op een goede opleiding en ontwikkeling. Dat het onthouden van educatie mensen er toe zou dwingen sneller naar het land van oorsprong terug te keren is onjuist. Juist met een goede opleiding is men sneller geneigd terug te keren.

Door het succes van de winkel kunnen er nu ook bijdragen worden geleverd aan de hoge leges die zijn vereist voor het aanvragen van verblijfsvergunningen en aan kosten voor medische verzorging van asielzoekers en vluchtelingen. 

Helaas is mede-oprichter Cees van den Broek ons vorig jaar ontvallen. Onder zijn bezielende leiding is de Eurowinkel een niet weg te denken begrip geworden in onze gemeente, waarvoor wij hem veel dank zijn verschuldigd.  

Het huidige bestuur van onze stichting wordt gevormd door:

Mayra Mendez, secretaris

Theo Nederstigt, penningmeester