Stichting VluchtelingKinderen
info@vluchtelingkinderen.nl

Home 

 

 

Stichting Vluchtelingkinderen stelt asielzoekers-en vluchtelingkinderen (18+) uit onze regio in staat te studeren als er geen andere manier van studiefinanciering is. Door de verkoop van tweedehands kleding, boeken, video's, CD's in de Eurowinkel in Driebergen worden financiële middelen gegenereerd om dit mogelijk te maken. Door het werken in de Eurowinkel doen 20 vluchtelingen leer- en werkervaring op en zij krijgen hierbij ondersteuning van een taalcoach. Er zijn ruim 75 taalcoaches actief bij de Stichting. De Eurowinkel is gevestigd in het oude gemeentehuis op de Bossstraat 1 in Driebergen

 

 

 

De Stichting is voor de gemeente Zeist de uitvoerder van de bed, bad en broodregeling en zorgen we ervoor dat asielzoekers uit onze regio Utrechtse Heuvelrug een kleine bijdrage krijgen in de kosten voor gezinshereniging (kosten om van huis naar de ambassade te komen)

Donaties zijn van harte welkom op  

NL85RABO 0129 8604 76

t.n.v. Stichting VluchtelingKinderen

Driebergen

 


Alle werkzaamheden in de Eurowinkel vinden op basis van vrijwilligheid plaats. Er is sinds april 2016 een professional aanwezig om het leer- en werkbedrijf klaar te helpen stomen voor de toekomst. We werken nauw samen met Kwintes (project Inloop) en de Regonale Sociale dienst (project De verleiding) in ons pand. 

We verdienen ons geld helemaal zelf en we ontvangen tot op heden geen subsidie. Dit zal wellicht veranderen als we huur moeten gaan betalen voor ons pand.
Door onze inspanningen hebben we een groot aantal asielzoekers- en vluchtelingkinderen kunnen laten studeren. Zij hoeven hun dagen niet meer onbenut en in grote verveling op een asielzoekerscentrum door te brengen. Ook hebben we een groot aantal gezinsherenigingen kunnen realiseren en hebben we een groot aantal vluchtelingen financieel ondersteund bij een herhaalde asielaanvraag die in zeer veel gevallen succesvol is verlopen. 

Het spreekuur op vrijdagmiddag wordt door vluchtelingen uit de regio bezocht en er is al drie jaar lang speciale ondersteuning van vluchtelingen uit Zeist die nu onder de Bed, Bad en Broodregeling vallen.

 

 

Wij zijn van mening dat jonge mensen, ook als zij geen verblijfsvergunning krijgen, recht hebben op een goede opleiding en ontwikkeling. Dat het onthouden van educatie mensen er toe zou dwingen sneller naar het land van oorsprong terug te keren is onjuist. Juist met een goede opleiding is men sneller geneigd terug te keren.

 

Onze vrijwilligers tijdens de lunch in de oude kantine

Door het succes van de winkel kunnen er nu ook bijdragen worden geleverd aan de hoge leges die zijn vereist voor het aanvragen van verblijfsvergunningen en aan kosten voor medische verzorging van asielzoekers en vluchtelingen. 

Helaas is mede-oprichter Cees van den Broek ons vorig jaar ontvallen. Onder zijn bezielende leiding is de Eurowinkel een niet weg te denken begrip geworden in onze gemeente, waarvoor wij hem veel dank zijn verschuldigd.  

Het huidige bestuur van onze stichting:

Julia Bagrejeva, voorzitter

Mayra Mendez, secretaris

Theo Nederstigt, penningmeester